خلاصه:

با توجه به اهميت مصرف سوخت و چگونگي عملكرد خودرو در شرايط مختلف رانندگي اعم از توقف و شتاب گيري هاي مكرر و همچنين شرايط نامناسب رانندگي مانند پيمودن مسير با دنده نامناسب (ناهماهنگ بودن دور موتور و سرعت خودرو) لزوم اطلاع راننده از ميزان مصرف سوخت در اين شرايط احساس مي شود. سيستم نمايشگر مصرف سوخت ميزان مصرف سوخت خودرو را به راننده نشان مي دهد تا راننده بتواند با استفاده از اين داده نمايشي، شرايط رانندگي خود را بهينه نمايد.
دستگاه نمايشگر مصرف سوخت شامل يك ميكروكنترلر به عنوان پردازشگر مركزي با يك نمايشگر ديجيتال به عنوان خروجي اطلاعات و يك طبقه Signal conditioning به عنوان پردازشگر اوليه سيگنالهاي موتور مي باشد. عملكرد اين سيستم بدين گونه است كه اطلاعات دريافتي از موتور خودرو، پس از پردازش اوليه، وارد پردازشگر مركزي شده و اين قسمت نيز اندازه گيري دقيق مقادير سيگنالها را انجام مي دهد  با توجه به اطلاعات پردازش شده فوق و بهره گيري از معادلات سيالاتي مربوطه، ميزان مصرف سوخت در خودرو محاسبه، و به رويت راننده مي رسد. همچنين معادلات و روابط استفاده شده در اين دستگاه توسط نرم افزار MATLAB در محيط SIMULINK و با استفاده از داده هاي واقعي شبيه سازي گرديده كه نتايج آن كاملا با ميزان اندازه گيري شده واقعي مصرف سوخت خودرو مطابقت دارد.

کلیه حقوق © برای شركت شهرك صنعتي سپهر محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین