خلاصه:

پديده جهاني شدن که يک جريان ثابت و پايدار سرمايه، کالا و خدمات از يک کشور به کشور ديگر است، در حوزه صنعت و بويژه صنايع غذايي انقلاب عظيمي در روند توليد، انتقال، فرآيند، بسته بندي و خريد و فروش مواد غذايي بوجود آورده است.
با رشد و توسعه سريع تکنولوژي کامپيوتر در طول چند سال گذشته، بيشتر محققين و متخصصين صنايع غذايي نيز براي حل مسايل مربوط به طراحي محصولات و فرآيندهاي غذايي مبادرت به استفاده از روشهاي مدرن کامپيوتري کردند.
مهمترين کاربرد کامپيوتر در صنعت غذا، طراحي محصول و فرآيند و در نتيجه حرکت در راستاي بهينه سازي تحقيق و توسعه صنايع غذايي مي باشد. به عبارتي ديگر نقش کاتاليزوري در اين مقوله بر عهده رايانه مي باشد. مدل هاي کامپيوتري شبيه به مدل فيزيکي عمل مي کنند اما موتور آن به جاي نوع فيزيکي، محاسبات رياضي است. در اين روش طراحي و آناليز بصورت همزمان نيز ميسر است.
با اين وجود از آنجاييکه هيچ سيستمي کاملا بي نقص نيست، نتايج محاسبات هرگز نبايد چشم بسته مورد پذيرش قرار گيرد. برخي از روشهايي که براي به حداقل رساندن احتمال حصول نتايج غلط وجود دارند عبارتند از:
بررسي اطلاعات داده شده به نرم افزارها، مقايسه با اطلاعات آزمايشي (تجربي) و شروع از يک مشکل ساده تر.
استفاده از سيستم هاي کامپيوتري در طراحي فرآيندهاي غذايي در آينده افزايش مي يابد و از اين رو کارشناسان مربوطه بايد هر چه بيشتر در اين زمينه تقويت گردند.

کلیه حقوق © برای شركت شهرك صنعتي سپهر محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین